Jutalmazott alapítványunk kuratóriuma

Jutalmazott alapítványunk kuratóriuma

Szervezetünk pénzjutalmát, a Bartók székhelyintézmény végzős diákjának, Szigeti Annának adtuk át, az iskola ballagási ünnepségén. Anna tehetséges klarinétos, az elmúlt nyolc évben az iskola egyik legkiválóbb tanulója volt.

Szeptembertől zeneművészeti középiskolában folytatja a tanulmányait. Ezt kívántuk támogatni a pénzjutalommal.

Pap Zsófi, a Makói Magánzeneiskola növendéke egy különleges hangszeren hárfán játszik.

Nagyon tehetséges növendéknek számít, aki végtelenül szorgalmas és a hozzáállása a hangszertanuláshoz példaértékű.

Tehetségének kibontakoztatását azzal támogatja szervezetünk, hogy a következő hat félévre esedékes tandíját átvállaltuk.

A növendékek jutalmazásához az iskolák tantestületétől kértünk javaslatot egy-egy olyan diák személyére, aki a tanulmányi és közösségi munkájával a legtöbbet nyújtja, és kivívta ezzel a teljesítménnyel szűkebb és tágabb környezete elismerését.

Büszkék vagyunk rájuk és sok sikert kívánunk nekik a jövőben.